Viser arkivet for stikkord søkemotoroptimalisering

Sjekkliste for SEO

Er du usikker på hvorfor nettstedet ditt ikke kommer høyere opp på treffsiden til Google? Prøv SEO Checklist fra Vaughns-1-pagers.

En fullstendig ujålete sjekkliste som samler gud-hjelpe-meg alt av positive og negative kriterier for plassering på trefflistene til Google. Hvert eneste kriterie er også kommentert – tilsynelatende av flere.

Listing i Dmoz, som vi tidligere har diskutert her på nettskriving, er nummer 81 av over 200 kriterier og åpenbart svært omdiskutert.

It is almost impossible to get into DMOZ. This site cannot get in, after waiting over 2 YEARS (33 months). Not even in the lowest, most insignificant category, “Personal Pages”. I guess I just don’t “measure up” to the other 20,000+ sites in the personal category.

Google needs to DO SOMETHING about populating its own directory with the skewed, incomplete, poorly determined results from the dysfunctional Open Directory Project – the ODP!
Absolute Power Corrupts Absolutely

Merk at alle kriteriene er kvalifiserte spekulasjoner.

Skriv for leseren - ikke Google

Ønsker du høy plassering på trefflistene til Google, så fokuser på brukerne dine – ikke søkemotorene. Vi gir deg noen nyttige tips før du ringer eksperter på søkemotoroptimalisering.

Det blir stadig viktigere å sikre at nettsidene kommer langt frem på trefflistene til Google.

Stadig flere ser etter enkle måter å komme seg raskt opp på trefflistene til søkemotorer som Google. Aggressive selgere markedsfører søkemotoroptimalisering og gir inntrykk av at maskinene lar seg lure av tekniske trollmenn. Heldigvis er det ikke slik. Det finnes ingen snarveier for å komme høyt opp på søkemotorene, det eneste som til syvende og sist teller er kvalitetsinnhold.

Mange glemmer også at det faktisk er mennesker vi skriver for – ikke maskiner. Eller som en fremtredende amerikansk webkonsulent nylig uttalte:

“Search engine spiders don’t have credit cards, people do.”

Her kommer noen erfaringer som kan være nyttig i forhold til å bli mer synlig på søkemotorene. Felles for alle tipsene er at de tar utgangspunkt i brukerens behov og uansett vil bidra til å gjøre innholdet på nettsidene dine bedre.

Tips 1: Det finnes ingen snarveier
Det er mange haier som forsøker å selge enkle løsninger for søkemotoroptimalisering. Hold deg unna selskaper som kan garantere førsteplass på Google.

Skal du bruke firmaer som driver profesjonell søkemotoroptimalisering, så sjekk referanser og sørg for at de dokumenterer hvordan de jobber. Styr unna teknikker som cloaking, doorway-sider og linkfarming.

Tips 2: Produser godt innhold
Googles viktigste suksesskriterium helt siden starten har vært relevant innhold. Søkemotoren gjør hva den kan for å sortere god informasjon fra dårlig. For at Google skal prioritere dine sider, må du skrive relevant innhold som brukeren setter pris på.

Du må svare på leserens behov. Hvis du lykkes med å lage innhold som er til hjelp og glede er sjansen stor for at brukeren også vil lenke til ditt nettsted. Antall nettsteder som lenker til deg og viktigheten til de som lenker er en viktig faktor for å komme høyt opp på Googles treffliste.

Tips 3: Bruk ord og uttrykk som leseren kjenner
Skriv et språk som leseren er kjent med. Bruk ord og uttrykk som er en del av dagligtale. Unngå fagsjargong og fremmedord. Når vi søker bruker vi nøkkelord og uttrykk som vi er kjent med.

Posten hadde lenge en side for “Priser for brev og kort som skal frankeres med frimerke eller frankeringsmaskin”, men ingen som søkte på “porto” fant den. Posten hadde glemt å bruke vanlige hverdagsord som “porto” og “portotakster” i teksten.

Tips 4: Det viktigste først
Søkemotorene skjønner at gode nettskribenter skriver etter prinsippet om den omvendte pyramide. Vi begynner historien med det viktigste og følger deretter med synkende viktighet. Legg derfor relevante nøkkelord i tittel og ingress. Det gir nøkkelordene høyere verdi enn hvis du dytter dem langt ned i teksten. Bruk også uthevet skrift på ingress og tittel.

Tips 5: Skriv gode overskrifter
Lag meningsfulle overskrifter på tekstene du skriver. Sørg for at tittelen klart og tydelig skilter hva teksten handler om. Unngå overdrevent kreative eller kryptiske titler.

I forbindelse med miltbrann-trusselen høsten 2001 publiserte Oslo kommune og en rekke andre kommuner en artikkel med følgende tittel: “HÅNDTERING AV FORSENDELSER SOM MISTENKES Å INNEHOLDE BIOLOGISK AGENS”.

Artikkelen var viktig, men de færreste skjønte nok relevansen ved hjelp av tittelen. Stoffet var lagt rett ut slik Folkehelseinstituttet hadde sendt det ut til kommunene, men kommunen hadde glemt å tilpasse det leseren – den gjengse kommmuneinnbygger.

NB! Sørg også for at overskriften blir med i title-feltet i html-koden slik at den er synlig på nettleseren. (Nettleseren viser dokumentets tittel helt øverst i venstre hjørne på den blå stripen). Dette er den samme tittelen som vises når søkemotorene lister treffene, og blir betegnet som svært viktig for å komme høyt på trefflister. Bruk følgende standard: [dokumenttittel]: [nettsted] – ikke omvendt.

Tips 6: Pek til konkurrentene
Ikke bare er det viktig at leserne lenker til deg. Søkemotorene legger også vekt på hvorvidt du lenker til andre nettsteder. Lenker er kanskje et av nettmediets mest unike særtrekk og Google setter pris på at vi viser vei til andre websider. Eksperter hevder du oppnår høyest verdi ved å lenke til firmaer innen samme bransje – enten konkurrenter eller partnere. Husk å lenke opp nøkkelord i teksten, det øker verdien til ordene.

Tips 7: Skriv naturlig
Noen forsøker å “bole” seg frem på søkemotorene ved hjelp av repeterende bruk av viktige ord. Det kan fungere mot sin hensikt. Søkemotorene evner i stadig større grad å oppdage når vi forsøker å jukse oss frem på treffsidene. Eksempelvis vil en side der ordet BMW repeteres 100 ganger nedover bli oppfattet som støy av søkemotorene. Det samme kan skje ved repeterende bruk av samme nøkkelord i mange setninger etter hverandre. Skriv naturlig og erstatt hyppig brukte søkeord med synonymer. Det gjør språket lettere å lese, øker interessen og gjør at de som søker på synonymer til sentrale ord også finner sidene.

Mer informasjon:

SEO: Unngå skrivefusk

Søkemotorene evner i stadig større grad å se når vi utelukkende skriver for å komme høyt på trefflistene. Åpenbare forsøk på å “fuske” seg inn på resultatsiden til Google kan derfor straffe seg.

Mange har lært seg teknikker som å bruke populære søkeord og fraser i teksten for å komme høyt opp på søkemotorer som Google. Men mange kreative sprell kan lett straffe seg.

Søkemotorer er ikke lenger bare “dumme” datamaskiner som tråler sammen informasjon og presenterer de i rekkefølge. Søkemotorene evner i stadig større grad å analysere og “forstå” hva en webside handler om.

Semantiske løsninger
Mye tyder på at Google benytter en teknikk kalt Latent semantisk indeksering (LSI). I tillegg til å finne ut hvilke nøkkelord et dokument inneholder, henter LSI dokumenter som likner de du søker etter, men som mangler søkeordet.

Utviklingen innen semantiske løsninger er foreløpig bare i startgropen, men den viser vei til fremtidens nettskriving. Heldigvis ser det ut til at å skrive for søkemotorer blir enklere desto mer komplekse de blir.

Unngå gjentatte nøkkelord
Søkeeksperter mener for mange kreative løsninger for å komme høyt opp på trefflistene fort vil straffe seg. Mange forsøker for eksempel å bruke utpregede nøkkelord, mange og gjentagende ganger på en webside i håp om at søkemotorene skal tro at artikkelen i stor grad handler om søkeordet og derfor er “viktig”.

Fornuftig bruk av nøkkelord er en viktig forutsetning for å skrive godt, men overdreven bruk kan resultere i en stil som virker kunstig og hakkete. I tillegg vil trikset sannsynligvis avsløres av intelligente søkemotorer som støy. Resultatet kan bli lavere ranking og mindre tilgjengelighet.

Skriv naturlig
Løsningen er å skrive naturlig. Bruk et språk som flyter og erstatt nøkkelord tidvis med synonymer. Søkemotorene vil i stadig større grad hente frem websider der innholdet er skrevet på en naturlig og forståelig måte.

Står nøkkelordene i en naturlig sammenheng? Virker bruken mellomtitlene fornuftige? Er bildetekst og overskrift fornuftig? Er teksten naturlig eller virker den tilgjort?

Igjen ser vi at søkemotoroptimalisering først og fremst handler om å skrive gode tekster som leseren finner attraktive.

Skrivetips
Her er noen tips for å skrive i en naturlig tone fra den amerikanske skribenten Karon Thackston. Hun står bak boken “How To Increase Keyword Saturation (Without Destroying the Flow of Your Copy)”.

  • Varier dine nøkkelord. Bruk synonymer og varier språket. Selv om du skriver om BMW så kan du krydre med synonymer som “det tyske bilmerket” osv.
  • Les teksten høyt. Når du leser teksten høyt er det lettere å avgjøre om det flyter eller ikke. Hvis du føler at setningene blir vanskelige og kompliserte så rediger dem ned. Enkle, forståelige setninger er viktig.
  • Bryt opp nøkkelord eller fraser. Hent frem nøkkelord eller viktige fraser og lag fullstendige setninger som gir mening. Hvis vi skal bruke frasen “eiendom sentrum oslo” så setter vi ordene sammen i en setning. “På jakt etter eiendom i Oslo? Besøk våre lokaler i sentrum.”

For mer informasjon:

Fakta om Latent semantisk indeksering:
Vanlige nøkkelordsøk har en tilnærming til en dokumentsamling basert på en av/på-regel: Enten inneholder et dokument et gitt ord, eller så gjør det det ikke.
Latent semantisk indeksering tar et viktig steg videre. I tillegg til å finne ut hvilke nøkkelord et dokument inneholder, utforsker metoden dokumentsamlingen som en helhet, for å se hvilke andre dokumenter som inneholder noen av de samme ordene.
Kilde: Autodog.no

Søkemotoroptimalisering for webredaktører

Google er verdens største robotsøk både i bruk og omfang med sine tre milliarder oppindekserte sider.

Søkemotoroptimalisering handler mer om godt skrevet innhold enn avansert teknikk. Her er noen skrivetips for å komme høyt opp på trefflisten til Google.

Det blir stadig viktigere å sikre at nettsidene kommer langt frem på søk som Google og Alltheweb. Som vi skal vise under er det mye som kan gjøres før du setter teknikerne i sving med å tilpasse kode. Det interessante er at gode råd for å skrive seg opp på søkemotorene i all hovedsak sammenfaller med kjøreregler for god nettskriving.

Bruk nøkkelord i titler
Lag titler på artiklene som er meningsfulle og som inneholder relevante nøkkelord. Det er viktig å bruke ord og uttrykk som er naturlig del av dagligtale. Benytt ord og utrykk som leserne bruker og forstår. Sørg for at tittelen vises i title-feltet i html slik at det vises i den øverste baren på nettleseren.

La oss ta ett eksempel: Dette nettstedet heter “nettskriving.no”. Når vi kom opp med navnet til boken “God nettskriving” så var ordet ‘nettskriving’ et passende valg ettersom det er en vri på ‘rettskriving’.

Men ut i fra et søkemotorsynspunkt er det sannsynligvis et dårlig navn ettersom nettskriving på ingen måte er innarbeidet i det norske språk. Personer som søker etter informasjon om skriving på web vil sannsynligvis søke på “skrive for web” eller liknende.

For å kompensere for dette bør vi derfor lage artikler med relevante søkeord som “skrive for web” i tittelfeltet.

Skriv med synkende viktighet
Sørg for at viktige søkeord kommer så høyt opp i teksten som mulig. Skriver du en sak om bilen BMW eller Mercedes er det ingen grunn til å gjemme bort bilmerkene i brødteksten. Trekk de frem i tittel og ingress. Det gjør saken lettere tilgjengelig for brukeren og mer optimalisert for søkemotorene.

Søkemotorene tar høyde for at vi skriver etter den omvendte pyramide – det viktigste først – og vekter innholdet avhengig av hvor høyt det er plassert på siden. Artikler som har BMW langt ned på siden vil vektes lavere på en treffside enn artikler der BMW er plassert i tittelfeltet og som overskrift.

Produser kvalitetsinnhold
Den viktigste faktoren for å komme høyt opp på søkemotorene er å levere kvalitetsinnhold som brukerne setter pris på. Hvis du lykkes med å lage innhold som er til hjelp og glede er sjansen stor for at brukeren også vil lenke tilbake til ditt nettsted.

Antall nettsteder som lenker til deg er en viktig faktor for å komme høyt opp på blant annet Googles Pagerank-system. Videre er det også viktig at de nettstedene som peker til deg også er viktige og oppleves som viktige av Google .

Lenk opp nøkkelord i teksten
Når du lenker opp tekst er det en fordel at du lenker opp søkeord som er relevante. Nøkkelord i lenketekst har høyere relevans enn nøkkelord i ordinær tekst. Unngå derfor lenker av typen: For mer om skriving og redigering for web trykk her. Skriv heller: Her finner du mer informasjon om skriving og redigering for web.

Pek til dine konkurrenter
Svært få firmaer finner det naturlig å lenke til konkurrenter, men dette øker sjansen til å stige på Googles Pagerank-system. Desto flere relaterte firmaer, selskaper og nettsteder du lenker til desto bedre er det. Det samme gjelder selvfølgelig hvis de lenker til deg.

Ta et søk på Google med frasene “related: www.mittnettsted.no” for å finne hvilke selskaper dette gjelder. Ta kontakt og sørg for en gjensidig avtale om at de lenker til deg mot at du lenker til dem.

Tipsene over er i all hovedsak allmenngyldige for de største søkemotorene, men søkemotoroptimalisering er på ingen måte en eksakt vitenskap.

For det første bruker de forskjellige søkemotorene varierende metoder for sitt rankingsystem og vekter elementene med varierende grad av viktighet. I tillegg blir det eksakte grunnlaget for rankingen sett på som en forretningshemmelighet. Google endrer til stadig algoritmen bak sitt rangeringssystem for å unngå manipulasjon.

Mer informasjon om søkemotoroptimalisering:

Fakta om Pagerank
Googles Pagerank-system bygger på et system der antall lenker og lenkestrukturen avgjør en nettsides verdi. Kort fortalt, tolker Google en lenke fra side A til B som en stemme, avgitt av side A på side B. Nettsidene som avgir stemmer blir også analysert. Stemmer som blir avgitt av sider som blir sett på som “viktige” veier mer og hjelper dermed til å gjøre andre sider “viktige”.