Viser arkivet for stikkord kvalitetssikring

7 steg til smidig innhold

Smidige metoder

Her kommer noen grep til hvordan du kan heve kvaliteten på innholdet ved hjelp av smidige metoder. Tipsene er basert på diskusjon og innspill fra workshoppen “Smidig innhold” på seminaret 4 steg til websuksess.

Tilbakemeldingene fra workshoppen var veldig positive. Målet var å inspirere til idedugnad rundt hvordan vi kan få mer kvalitet og kontroll på innholdsarbeidet ved hjelp av smidige metoder. Så og si alle som var der innser det er vanskelig å holde høy kvalitet på innholdet over tid. Vi mangler rutiner og arbeidsmetoder for å kvalitetssikre innhold.

Her kan smidig hjelpe oss. Jeg har samlet ideer fra diskusjonene i syv relativt konkrete råd. Dette er fortsatt “under arbeid”, men håper dette kan dra oss litt videre:

 1. Publiser raskt
  Har du skrevet en tekst så sørg for at den blir publisert så fort som mulig. Hvis den blir liggende eller dratt gjennom mange forsinkende kontroll-ledd blir det fort ineffektivt arbeid. Det er bedre å publisere raskt og deretter justere basert på statistikk, analyse og tilbakemeldinger – enn å bruke 2 uker på å knekke ut de siste 5 prosentene.
 2. Publiser i små porsjoner
  Har du levert 100 tekster i en stor bulk rett før lansering av et nytt nettsted? Skriv heller tekster i små porsjoner – 5 av gangen eller mindre og deretter felles evaluering. Publiser de gjerne på gammelt nettsted før lansering av nytt. Testing – så tidlig som mulig – av innholdet er helt nødvendig for å lykkes. Skal vi lære av egne feil og justere kursen underveis er det nødvendig å skrive i små porsjoner og deretter justere.
 3. Ha hyppige møter
  Lag faste møtepunkter for alle som jobber med innhold – både daglig og ukentlig. Kort møte hver dag – maks 15 minutter og et redaksjonsmøte en gang i uken der dere reviderer saker fra forrige uke og planlegger neste. Men husk: Etabler faste holdepunkter slik at møtene ikke glir ut. Aldri møter for møtets skyld. Daglig møter er for overblikk, ukentlig møte er for planlegging, justering og læring.
 4. Sett læring i system
  Må du leie inn de samme folka til å holdet det samme kurset i nettskriving hvert år? Da er det kanskje på tide å sette læring i system så kan du heller leie inn de samme folka til å lære deg noe nytt. Bruk “inspect and adapt”-tankegangen til å lære opp resten av organisasjonen. Diskuter kvalitet – basert på erfaring og statistikk i ukentlig møte. Roter på hvem som skal evaluere. Inviter gjerne nøkkelpersoner i organisasjonen til å delta.
 5. Legg bare til innhold av verdi
  Alt er ikke like viktig og kan ikke være det. Likevel ser vi gang på gang at adhoc-ønsker blir prioritert høyt i innholdsarbeidet. Lag en logg av innholdsønsker prioritert etter synkende viktighet. Sørg for at alle nye innholdsønsker vurderes opp mot eksisterende logg og innholdsstrategi. Sørg for at listen er synlig for alle beslutningstagere.
 6. Maksimal synlighet
  Sørg for maksimal synlighet av innholdsarbeidet til resten av organisasjonen. Vis frem hvilke saker som til enhver tid scorer best i forhold til nøkkelmål – enten det er konvertering, sidevisninger eller unike brukere. Sørg også for at hvilke saker som er under produksjon eller i endring er synlige, hvilke saker er optimalisert og evt. endring etter optimalisering. Bruk skjermer eller tavler for å vise frem arbeidet.
 7. Sørg for selvstyrte team
  Lag en deal med ledelsen: “Vi skal levere innhold som gir verdi mot selvråderett”. Teamet skal ta beslutninger om hvordan vi ved hjelp av innholdet kan løse strategiske behov. Det innebærer valg av innholdstype, utforming av innholdet og distribusjonskanal. Kort sagt virkemidler. Ledelse skal komme med prioriteringer og hvilke problemer som skal løses: “Hva kan vi gjøre for å øke salget av …”. Lykkes du med det siste får du en selvgående webredaksjon med sterk faglig tyngde, eierskap til innholdet og sjefer som smiler.

Det er et par forutsetninger som ligger til grunn for punktene her:

 • Du må vite hva du vil med innholdet og for den saks skyld nettstedet hvis du skal bruke dette som en sjekkliste
 • “Inspect and adapt”-tankegangen ligger som et fundament for de fleste av punktene. Hvis ikke du evner å justere underveis basert på statistikk og analyser så hjelper ikke punktene over.

Til slutt: Smidig er tidkrevende – alle med erfaring fra Scrum og smidig er enige om det. Ja, det gir høy kvalitet, men krever masse tid. Spørsmålet er om du er villig til å prioritere det?

Her kan du se presentasjonen fra workshoppen “Smidig innhold”:

Virker dette fornuftig? Jeg tar veldig gjerne en diskusjon på hvordan vi kan bruke dette?

Korrekturles alltid tekster

Publiser aldri før noen har korrekturlest teksten du har skrevet. Vi gir deg tips til hvordan du enkelt kan kvalitetssikre innholdet på dine nettsider.

Proffe nettskribenter innser at tekst er til for å redigeres og omskrives. Sørg alltid for at noen leser gjennom teksten før du publiserer slik at du unngår pinlige skrivefeil.

Avisredaksjonene har en egen desk som tar seg av korrektur og tekstredigering. Også webredaksjoner må legge til rette en liknende arbeidsfordeling slik at innholdet som publiseres kvalitetssikres i alle ledd.

En desk har i utgangspunktet tre oppgaver:

 • Tydeliggjøre dine egne poenger hvis de er uklare
 • Kutte ned på overflødig og repeterende materiale
 • Korrekturlese for språklige eller grammatiske feil

I de fleste webredaksjoner er det urealistisk med dedikerte ressurser som bare tar seg av deskoppgaver. Det er mer naturlig å fordele rollene blant eksisterende skribenter, men merk at enkelte er mer egnet som korrekturlesere enn andre.

Selv om du er alene med ansvaret er det alltid mulig å finne skriveføre kollegaer. Står du uten andre muligheter og må redigere teksten selv så husk å ta en pause før du starter jobben. Få litt avstand fra teksten.

Skriving og redigering er to forskjellige prosesser som fordrer forskjellig innstilling. Å skrive er en kreativ prosess som handler om å samle sammen tråder til en historie. En redigerer jobber med å gjøre historien så tilgjengelig og tydelig som mulig.

Fjern gjentagende elementer
Typiske tegn på at teksten trenger redigering er gjentagende elementer og unødvendig mange detaljer. Tren på å kutte ut unødvendige ord og setninger i teksten. Start med en tekstbit på 200 ord og se om du kan redigere den ned til under 100.

Husk at hver setning bare skal innholde en tanke og at hvert avsnitt skal inneholde en idé. Ord og setninger som er tvetydige, skal skrives om. Vi søker tydelighet – ikke tvetydighet.

Tips for korrekturlesing
Når det gjelder korrektur er det viktig å finne sin egen metode. Mange foretrekker å lese gjennom en utskrift – andre leser baklengs. Her er en syv tips når det gjelder korrekturlesing.

 1. Sitt uforstyrret. Steng av telefon og epost.
 2. Få andre til å korrekturlese teksten din. Det er lett å bli “blind” på egne feil.
 3. Senk farten og øk konsentrasjonen. Fokuser på hvert ord og hver setning, ikke på innholdet.
 4. Les korrektur i flere omganger. Start med redigering av teksten og les korrektur til slutt.
 5. Skriv ut sidene på papir. Det er lettere å lese tekst på papir.
 6. Les baklengs. Unngå å bli opphengt i meningen og innholdet
 7. Sjekk overskrifter og ingresser spesielt nøye. De er lett å glemme.

Hvis teksten er for dårlig eller inneholder for mange feil så send den i retur til skribenten. Deskens opppgave er å kvalitetssikre innhold – ikke skrive historien på nytt.