Viser arkivet for stikkord konverteringsrate

Anbefaler lange webtekster

Lange produkttekster selger mer enn korte, viser en ny undersøkelse.

Skal vi skrive korte eller lange tekster på web? En ny undersøkelse tyder på at lange salgstekster gir bedre effekt enn korte.

Hvorvidt webtekster skal være lange eller korte har vært en kontinuerlig debatt siden slutten av 90-tallet. Det var lenge konsensus om at kort er bedre enn langt, men nyere undersøkelser viser et mer komplekst og sammensatt bilde.

Marketingsexperiments.com har tatt for seg hvorvidt lange eller korte salgstekster gir best uttelling på nett. Undersøkelsen er relativ enkel: Via en annonse på Google adWord har brukerne blitt sendt inn på henholdsvis en kort og lang side som forteller om det samme produktet.

Begge sidene forutsetter at brukeren klikker seg videre til en ordreside med en handlekurv. Siden med høyest kjøpsrate vil ha den mest effektive teksten. Testen ble gjort gjennom ti dager.

Høyere konverteringsrate
Undersøkelsen gir et klart og tydelig svar: Kjøpsraten er vesentlig høyere på siden med lang tekst kontra den med kort. Brukerne foretrekker en omfattende salgstekst til fordel for en kort. Den korte teksten viser seg å gi negativ avkastning i forhold investeringen (Roi -66 %) – klikkannonse hos Google adWord. Siden med lang tekst gir derimot penger tilbake i kassa (Roi + 50 %).

Undersøkelsen står tilsynelatende i kontrast til etablerte konvensjoner om nettskriving som fokuserer på korte tekster. Betyr dette at vi heretter skal skrive så langt vi klarer i alle sammenhenger? Nei, det er verdt å merke seg at undersøkelsen tar for seg selgende tekster.

I en slik situasjon er trygghet ekstremt viktig, vi skal føle at produktet vi kjøper dekker de nødvendige og etterspurte behov. En kort tekst vil sannsynligvis ikke gi svar på alle våre spørsmål, en lang derimot inngir trygghet og forteller det vi trenger å vite.

Hopper av
For å understreke hvor viktig trygghetsaspektet er forteller også undersøkelsen at brukerne droppet kjøp hvis det gikk for fort fra tekst til handlekurv. Marketingsexperiments.com fjernet en mellomliggende ordreside og sendte brukeren rett inn i handlekurven etter trykk på kjøp-knappen ved produktteksten.

Teorien var at kjøpsraten ville stige hvis det ble kuttet ned på antall klikk og sider. Resultatet var tvert motsatt av intensjonen. Brukeren følte det hele gikk for fort og avbrøt ordreprosessen.

En lang tekst gir altså brukeren flere svar og muligheter såfremt den er tilrettelagt for web med mellomtitler og uthevet skrift. De fleste skumleser siden og hopper gjerne ned til relevant informasjon.

Unngå “langhalm”
Men skriv aldri lenger enn det du føler er nødvendig, tvær ikke ut dine egne poenger og unngå “langhalm” – tekst som er til bare for tekstens egen skyld. En god kort tekst vil alltid fungere bedre enn en dårlig lang tekst. Svar på alle de spørsmål som er nødvendig for at brukeren skal føle seg trygg på at produktet er det rette, men kutt ned på unødvendige setninger og ord.

På bakgrunn av undersøkelsen konkluderer Marketingsexperiments.com med følgende fordeler av å skrive lange produkttekster på web:

  • Skaper trygghet ettersom flere spørsmål blir besvart
  • Reduserer trykket hos kundeservice ettersom brukeren får flere svar
  • Gir brukeren flere valgmuligheter. Kan enten skumlese til relevante poenger eller lese alt
  • Lange gode tekster gir bedre treffrating på søkemotorer

(Det siste punktet er diskuterbart. Det er også lett å argumentere for at lange tekster som er stykket opp på flere sider er mer tilpasset søkemotorer ettersom de gir flere innganger til stoffet.)

En tredje vei?
Det er forøvrig en tredje vei å gå, som ikke er testet i undersøkelsen, som sikrer kombinasjonen av korte tekster og dybde. Lenker er hyppig brukt når det gjelder produktinformasjon på web for å lede brukeren inn på relevant emner.

Noen ønsker bilde av produktet, andre ønsker tekniske spesifikasjoner mens enkelte vil vite hva slags tilleggutstyr som kan knyttes opp til produktet. Se for eksempel hvordan Nokia viser frem sine mobiltelefoner på websidene.

For mer informasjon: