Viser arkivet for stikkord innholdsforvaltning

Hva skal en bok om webredaktørrollen inneholde?

Mange etterlyser en bok om webredaktørrollen og innholdsforvaltning, i kjølvannet av Effektiv nettskriving. Altså en bok som ikke tar for seg den konkrete innholdsproduksjonen, men rammebetingelser og virkemidler som skal til for å lage og vedlikeholde innhold.

Kanskje vi skal drodle litt om hva en slik bok skal inneholde? Jeg sier ikke at jeg nødvendigvis skal skrive den, men la oss i det minste diskutere temaet.

Her kommer noen utfordringer som jeg tror webredaksjoner i bedrifter og det offentlige sliter med idag:

  • Lite samsvar mellom strategi og faktisk innholdsproduksjon – eller ingen strategi i det hele tatt. (Mye omtalte nyhetssyken er ett eksempel)
  • Uklarhet rundt hva som er kvalitet. Få skrivefeil?
  • Manglende suksesskriterier for innholdet. Er mange sidevisninger et kvalitetskriterie?
  • Mye ansvar, men liten innflytelse i organisasjonen
  • Ingen prioriterer hva som er viktig innhold
  • I praksis ingen levende redaksjon – bare en masse folk som jobber med det samme

Dette er utfordringer det er lettere å løse i prosjekter. Et prosjekt innebærer større struktur og krever tydelige prioriteringer. Problemer oppstår når prosjektet er ferdig. Hva skjer da? Helvete er løs. Eirik Hafver i Netlife sa det fint i et nyhetsbrev fra samme selskap: Vi går som regel inn i en dvale etter prosjektet er lansert. Selv om det er nå jobben egentlig begynner.

Jeg har noen ideer, men hvor skoen virkelig trykker vet dere best som jobber i eller med webredaksjonene der ute.

La oss få en diskusjon: Hva er de største utfordringene i det daglige innholdsarbeidet i webredaksjonen?