Viser arkivet for stikkord ingresser

Er det lov å bruke "lureingresser"?

Lokkeingresser

Tittelen og ingressen er sannsynligvis det viktigste du skriver når du jobber på web. Og det vanskeligste. Jeg mener det er skrivekunstens ekstremsport.

Det er mange måter å skrive titler/ingresser på. En av de jeg trekker frem i Effektiv nettskriving er det jeg kaller “lureingresser”. To eksempler på denne type ingresser er:

  • Se hvilke aksjer John Fredriksen kjøpte til røverpris på børsen
  • Her ser du vinnerne i TV-krigen på fredager

Dette er altså ingresser der du bevisst – gjerne av forskjellige årsaker – ikke drar frem det viktigste poenget. En grundig leser spør derfor – etter å ha lest boken:

Du gjentar mange ganger at det viktigste skal først. Du skal så klart og tydelig si hva dette dreier seg om med få ord. Og så åpner du døren på gløtt for ”lureingresser”?

Godt spørsmål. Og jeg skal forsøke å svare:

Begrepet “lureingress” er egentlig litt misvisende. Jeg tror kanskje “lokkeingress” er bedre og kommer til å endre i revidert utgave av boken. Jeg ser to bruksområder der denne ingressformen kan være fornuftig å bruke:

  1. Skape redaksjonell miks i en nettavis. Prinsippet om det viktigste først gir ofte veldig action-orienterte titler/ingresser. Det er bra, men kan også lett bli monotont. I enkelte tilfeller, i kuriøse eller magasin-saker, mener jeg derfor det kan være rom for å bruke andre virkemidler – som lokkeingressen. Jeg burde kanskje påpekt at den for guds skyld ikke bør brukes i store nyhetssaker. Men formen er krevende og er kanskje først og fremst forbeholdt aviser med en desk som kan redigering. Poenget er at dette er noe vi bruker unntaksvis for å skape variasjon og en redaksjonell miks som ikke virker for monoton.
  2. Tekster som skal formidle kunnskap. I kunnskapsrettede saker – type tipsorienterte saker – som jeg selv skriver mye av er det ofte vanskelig å finne ett poeng som skiller seg ut. Her er det gjerne flere poenger og det blir gjerne fort feil hvis saken blir for spisset. Jeg fortrekker derfor enkelte ganger å vinkle på hva du oppnår ved å lese saken – fremfor å bare trekke frem ett poeng. Eksempel: “Vi gir deg 7 tips til hvordan du skriver knakende gode tekster” eller “Lær hemmeligheten bak god nettskriving fra ekspertene. Vi viser deg triksene”.

Men husk! Det viktigste er å lære seg kunsten å skrive titler/ingresser med det viktigste først. Hvis du ikke behersker denne kunsten så vil jeg anbefale å trene på dette først – før du tester “lokkeingresser”.