Viser arkivet for stikkord ingress

Hvilken nettleser ville du valgt?

Jeg har en yrkesskade. Jeg klarer ikke lese tekster uten å gjøre omformuleringer i mitt eget hode. Det handler ikke om skrivefeil, men hvilke poenger skribenten velger å trekke frem.

Sjekk dette skjermbildet jeg fikk opp på Vista-maskinen min hjemme:

Som du sikkert skjønner: dette er nettleservalget som Microsoft tilbyr sine brukere.

Hvis du bare ser på teksten: Hvilken nettleser ville du valgt? Jeg er ikke tvil. Google Chrome:

En ny, rask nettleser for alle internettbrukere

Men jeg ville droppet “ny” og skrevet om til:

En lynrask nettleser til alle internettbrukere

Din favoritt av de fem tekstene?

Eyetrack III: Skriv gode ingresser

Ingress eller introduksjonstekst blir nesten alltid lest på artikkelsiden.

Bilder og grafikk er fortsatt sekundært når vi leser artikler på web. Teksten og spesielt ingressen er det første vi ser etter, viser siste Eyetrack-undersøkelse fra Poynter.

Det er fortsatt tekst som er vår primære fokus når vi leser artikler på web. En tiltagende satsning fra nettavisene på bilder og grafikk har liten effekt på våre lesevaner, viser den siste Eyetrack-undersøkelsen fra amerikanske Poynter Institute.

Når vi leser en artikkel gjør vi syv stopp eller øyefikseringer før vi ser på selve bildet. Ikke overraskende er ingress og tittel det første vi ser etter.

Her kommer topp ti-listen:

 1. Ingress
 2. Overskrift
 3. Første avsnitt
 4. Byline
 5. Seksjonsnavn
 6. Underoverskrift
 7. Andre avsnitt
 8. Bilde
 9. Tredje avsnitt
 10. Bildetekst

Poynter understreker at dette er et gjennomsnitt av lesevanene til de som deltok i undersøkelsen. De fleste stopper sannsynligvis færre ganger og ikke nødvendigvis i samme rekkefølge.

Resultatene understøtter likevel tidligere undersøkelser fra Poynter. Allerede i 2000 slo den første Eyetracking-undersøkelsen fast at tekst er det første vi ser etter på en webside.

Eyetrack III testet i tillegg hvordan typografiske triks vi har lært fra printdesign som mellomtitler, korte avsnitt og punktlister fungerte på nett.

Her er noen av hovedkonklusjonene:

 • Ingress eller introduksjonstekst blir nesten alltid lest på artikkelsiden
 • Korte avsnitt stimulerer til mer lesing
 • Artikler i enspaltere ble hyppigere lest enn historier i printaktige flerspaltere
 • Mellomtitler har først effekt når du kommer nedenfor første skjermbilde
 • Brukeren foretrekker tekst fremfor bilder

Hvordan skal vi så holde leserens interesse oppe når de først klikker på en artikkel? På bakgrunn av undersøkelsen gir Poynter følgende tips:

Skriv gode ingresser
Ingressen blir nesten alltid lest. Bruk dem til å gjøre artikkelen mer interessent og innholdet mer tilgjengelig – ikke til ettertanke og høyttenking.

Korte avsnitt
Lag korte avsnitt. Webeksperter, som Jakob Nielsen og Crawford Killian, har proklamert dette i lengre tid, men undersøkelsen viser at korte avsnitt stimulerer til mer lesning. Lange avsnitt fra printtekst bør reskrives når det skal brukes på nett.

Husk mellomtitler
Det er viktig med mellomtitler i lange artikler som går over flere skjermbilder. Mellomtitler kan hjelpe eller fange en dalende interesse i en lang artikkel, men de kan ikke i seg selv skape interesse.

Vane kontra lesbarhet
Undersøkelsen viser at brukeren foretrekker artikler i enspalte-format fremfor flere spalter ved siden av hverandre, men Poynter understreker at dette kan være på grunn av vane og ikke nødvendigvis fordi det er mer lesbart. De fleste som lager nettaviser i dag presenterer saksteksten i én spalte.

Fakta om Eyetrack III
Eyetrack-undersøkelser baserer seg på å spore øyets bevegelser på en skjerm. I Eyetrack III ble 46 personer testet i en time på en dummy nettavis satt opp i forskningsøyemed.

Undersøkelser som dette gir verdifull informasjon om hvordan vi leser nyheter på nett. Eyetrack III ble publisert i september 2004 og tar for seg en rekke aspekter ved presentasjon av innhold på nettaviser.

For mer informasjon: Poynter Eyetrack III: Article-Level Page Design

Vi fortrekker korte avsnitt når vi leser webartikler.

Lange avsnitt er vanskelig å lese