Viser arkivet for stikkord illustrasjonsbilder

Gratis bilder

Gratis bilder

Hvorfor betale for bilder når du kan få det gratis? Nettstedet Stock.xchng tilbyr nesten 130.000 bilder til fri nedlasting.

Bilder på web kan fort bli dyrt, men nettbaserte gratisalternativer gjør livet enklere for bildesugne webredaktører.

Jeg er neppe den eneste som har vridd hodet rundt i jakten på gode webbilder. Spørsmålet er hva du gjør når gamle stockfoto-CDer er brukt opp og du mangler gode illustrasjoner på harddisken? Som regel har du følgende muligheter:

 • Ta bilder selv
 • Kjøpe fra bildebyråer
 • Kjøpe stockbilder på CD eller nett

Det å ta bilder selv er vel og bra, men det er ikke alltid du har tid eller mulighet. Kjøpe bilder fra bildebyråer blir fort veldig dyrt ettersom du som regel betaler for bruk per bilde. Stockbilder som er royaltifrie er et bedre alternativ og kan brukes ubegrenset. Kostnaden er som regel knyttet til størrelsen på bildet, men også her løper kronene fort.

Stock.xchng ble lansert i 2001 som et alternativ til dyr og dårlig stockfoto på CD. Ideen er at fotoentusiaster og fotobrukere kan dele bilder med hverandre. Kvaliteten er overraskende bra. Totalt 330.000 bilder ligger inne i basen.

Husk at selv om bildene er til fri bruk så kan det være restriksjoner knyttet til kredittering. Les mer om betingelsene for bruk av bildene.

Hvordan velge riktige bilder

Gode bilder kan gjøre en sak bedre og mer interessant. Dårlige bilder blir i beste fall ignorert – og tar alt for ofte bort fokus fra det du forsøker å kommunisere.

Bilder er blikkfang og representerer et visuelt fokus slik at leseren fatter interesse. Bruk likevel ikke bilder for enhver pris. Flere undersøkelser viser at vi gjerne overvurderer betydningen av bilder i tekst, spesielt i tilfeller der bildet ikke har noen funksjon utover å være dekorativt.

En hovedregel er altså å tilstrebe å unngå dekor – og strekke seg mot informasjon.

Forskjellen mellom dekor og informasjon er substans. Dekorasjon har i seg selv ingen informasjonsverdi. God informasjonsdesign handler om å forsterke tekstens innhold gjennom bilde og illustrasjon.

Konklusjon: Velg bilder som gir merinformasjon til saken, ikke noe som bare fungerer som pynt.

Eksempel 1:

Eksemplet viser bilde som bare er dekor (epler og pærer) og som ikke gir mening i forhold til tekstens innhold. I tillegg er det vanskelig å se hva bildet faktisk inneholder.

Kontrollspørsmål:

 • Tilfører dette bildet merinformasjon til budskapet i saken? Viser det for eksempel et intervjuobjekt?
 • Synliggjør det tekstens sentrale poeng?

Kunsten å velge riktig bilde

Vi vet litt om hva slags bilder som generelt sett fungerer:

 • bilder som viser menneskelige følelser (for eksempel et stort, ekte smil snarere enn et litt ukomfortabelt “jeg hater å bli tatt bilde av”-foto; eller et alvorlig ansiktuttrykk når budskapet er alvorlig, et cetera)
 • bilder som inneholder kontraster og spenninger

I tillegg vet vi en del om hva som fungerer på nett

 • Ansikter tiltrekker seg brukerens øye
 • Flere ansikter tiltrekker seg enda flere brukere – men det må ikke bli så mange bilder at de ikke synes: ansiktene må være tydelige.

NB! Merk samtidig at vi ikke slavisk skal velge ansikter: da ender vi alt for ofte opp med en parade av ullike ansikt og et stivbent og regelbundet uttrykk på nettsidene. Veksle gjerne med relevante detaljfotos fra situasjonen innholdet i saken beskriver.

Eksempel 2:

Ansikt – med følelser fungerer langt bedre.

Konklusjon: Velg bilder hvor ansikter kommer tydelig frem ansikter som formidler følelser.

Kontrollspørsmål:

 • Formidler disse ansiktene følelser?
 • Formidler de følelsene som reflekterer budskapet i saken?

Skalering/størrelse og beskjæring:

Ofte har vi et utvalg bilder som ikke er alt det vi skulle ønske. Det finnes imidlertid grep for å få dem til å fungere godt på nettet. Og selv fantastiske bilder kan bli bedre ved å enkelt bearbeide dem i et bilderedigeringsprogram.

Tommelfingerregelen er enkel:

 • Fokus på detaljer er riktigere enn oversiktsbilder. Vi har begrenset plass på nettsidene, og vi mister vesentlig informasjon ved å velge et oversiktsbilde fra et lokale, for eksempel, fremfor å velge et usnitt som viser en enkeltgruppe.

Eksempel 3:

Dette bildet fungerer dårlig: det er nesten umulig å se at det dreier seg om Michael Jackson såfremt du ikke leser teksten.

Vi har tre verktøy for å gjøre jobben:

 1. Skalering. Vi skalerer bildet opp eller ned til ønsket størrelse. Utsnittet forblir imidlertid det samme – og det er grunnen til at vi nesten alltid kombinerer dette med punktet under.
 2. Beskjæring. Her velger vi det utsnittet av bildet som kommuniserer budskapet vårt best. På nettet kutter vi ofte bort bakgrunner og fokuserer på detaljer. Det gjenværende spørsmålet da er: hvor stort skal bildet være?
 3. Størrelse. Størrelsen betyr faktisk noe. Studier viser faktisk at lesere foretrekker bilder som er bredere enn 210 pixler – de som er mindre blir oftere ignorert. Det betyr at du faktisk ofte har plass til å få vist frem gode bilder på en skikkelig måte.

Konklusjon: velg et utsnitt som fokuserer på detaljer og har et klart blikkfang, men behold bildet i stort format for maksimal effekt.

Kontrollspørsmål:

 • Mister jeg viktig informasjon når jeg skalerer ned bildet?
 • Forsterker jeg blikkfanget når jeg beskjærer bort bakgrunnen?
 • Kan bildet skaleres eller beskjæres enda bedre slik at brukeren lettere kan se detaljene?
 • Er bildet stort nok? Er bildet for dårlig til å bli brukt i så stor størrelse?

Fuskelapp, konklusjoner:

 • Velg bilder som gir merinformasjon til saken, ikke noe som bare fungerer som pynt.
 • Velg helst bilder hvor ansikter kommer tydelig frem – ansikter som formidler følelser.
 • Velg et utsnitt som fokuserer på detaljer og har et klart blikkfang, men behold bildet i stort format for maksimal effekt.

Sjekkliste for bildevalg:

 • Tilfører dette bildet merinformasjon til budskapet i saken? Viser det for eksempel et intervjuobjekt?
 • Sjekkspørsmål: Synliggjør det tekstens sentrale poeng?
 • Formidler disse ansiktene følelser? Formidler de følelsene som reflekterer budskapet i saken?
 • Mister jeg viktig informasjon når jeg skalerer ned bildet?
 • Forsterker jeg blikkfanget når jeg beskjærer bort bakgrunnen?
 • Kan bildet skaleres eller beskjæres enda bedre slik at brukeren lettere kan se detaljene?
 • Er bildet stort nok? Er bildet for dårlig til å bli brukt i så stor størrelse?