Viser arkivet for stikkord diskusjoner

Redaktøransvar for diskusjonsfora

Hvordan er det med det redaksjonelle ansvaret for diskusjonsfora. Er det slik at ansvaret er begrenset til innhold som journalister skriver eller omfatter det også innlegg på diskusjonsfora?

Ettersom det foreligger et redaksjonelt ansvar på websider, vil det være unaturlig å begrense ansvaret til det som journalistene skriver og ikke det som ellers ytres der. De fleste norske nettavisene har egne diskusjonsfora der leserne slipper til. Men det er forskjellig praksis i forhold til hvilken grad de vedkjenner seg et redaktøransvar over debattsidene.

For noen år siden gikk det litt voldsomt for seg på Dagbladets nettsider. Leserne la ut sine meninger og karakteristikker av Ari Behn og kongefamilien. Ærekrenkelser, injurierende påstander og majestetsfornærmelsene florerte på nettsidene. Den gang sa daværende nettredaktør Arne Krumsvik, følgende til ITavisen.no:

“Vi vedkjenner oss ikke et redaktøransvar for innholdet på debattsidene. Men vi har visse spilleregler som medfører at innlegget kan bli kastet ut hvis innholdet er krenkende”, og la til at avisen verken hadde plikt eller ønske om å sjekke innholdet fortløpende.

Fraskriver seg ansvar
VG velger også å fraskrive seg redaktøransvaret. VG.no skriver for eksempel følgende om ansvaret for sitt diskusjonsforum:

“Du er personlig ansvarlig for innholdet i debattinnleggene du publiserer, og vil holde VG Nett skadesløs for ethvert eventuelt krav fra tredjeperson som følge av dine debattinnlegg.”

Professor i rettsinformatikk ved Universitetet i Oslo, Jon Bing, uttalte i 2001 til Itavisen.no at ansvaret for det som står på debattsidene ligger hos den som fremsetter påstandene og redaktøren.

“Redaktøransvar flyter direkte av straffeloven, det kan man ikke regulere ved understrekninger hit eller dit.”

Bing mener altså at nettavisene også på nett opererer under redaktøransvaret og følgelig er ansvarlig for alt innhold – også debattinnlegg. Hvorvidt det samme gjelder for et debattforum på en ikke-redaksjonell nettside er mer uklart ettersom redaktøransvaret her ikke er lovfestet. Det er likevel grunn til å tro at personer som fungerer som redaktør for et nettsted, enten direkte eller indirekte, vil kunne stilles til ansvar hvis det publiseres materiale som rammes av straffeloven.

Svensk dom
I Sverige måtte Aftonbladet.se stenge sine debattsider etter en dom som fastslo at redaktøren Kalle Jungkvist hadde gjort seg skyldig i hets mot folkegrupper, i og med at et famøst innlegg på et diskusjonsforum i det hele tatt ble publisert.

Jungkvist fikk en betinget dom og 40 dagbøter. Aftonbladet startet senere opp debattseksjonen igjen, men med klar beskjed til de som legger inn tekst om at “vi finner deg om vi vil”.

Relevante saker:

Vær Varsom-plakaten
I 2002 ble Vær Varsom-plakaten, som er de etiske normene som pressen skal følge når de skriver, revidert for å ta hensyn til diskusjonsfora uten redaksjonell forhåndsvurdering:

4.17. Dersom redaksjonen velger ikke å forhåndsredigere digitale meningsutvekslinger, må dette bekjentgjøres på en tydelig måte for de som har adgang til disse. Redaksjonen har et selvstendig ansvar for så snart som mulig å fjerne innlegg som bryter med god presseskikk.