Viser arkivet for stikkord bilder

Høykvalitetsbilder i den digitale allmenningen

“The Visible Earth” — Nasa-nettsted med høykvalitetsbilder til fri benyttelse.

Presentation Zen
drar gjennom 10 nettsteder som har høykvalitetsbilder i høy oppløsning. Vel verdt å ha på bokmerkelisten sin:

There are many places to get free images, but here are a few that provide mostly public domain photos of a high quality (but as always, check the terms of use). Many of these sites provide very large versions of their images

Gratis bilder

Gratis bilder

Hvorfor betale for bilder når du kan få det gratis? Nettstedet Stock.xchng tilbyr nesten 130.000 bilder til fri nedlasting.

Bilder på web kan fort bli dyrt, men nettbaserte gratisalternativer gjør livet enklere for bildesugne webredaktører.

Jeg er neppe den eneste som har vridd hodet rundt i jakten på gode webbilder. Spørsmålet er hva du gjør når gamle stockfoto-CDer er brukt opp og du mangler gode illustrasjoner på harddisken? Som regel har du følgende muligheter:

 • Ta bilder selv
 • Kjøpe fra bildebyråer
 • Kjøpe stockbilder på CD eller nett

Det å ta bilder selv er vel og bra, men det er ikke alltid du har tid eller mulighet. Kjøpe bilder fra bildebyråer blir fort veldig dyrt ettersom du som regel betaler for bruk per bilde. Stockbilder som er royaltifrie er et bedre alternativ og kan brukes ubegrenset. Kostnaden er som regel knyttet til størrelsen på bildet, men også her løper kronene fort.

Stock.xchng ble lansert i 2001 som et alternativ til dyr og dårlig stockfoto på CD. Ideen er at fotoentusiaster og fotobrukere kan dele bilder med hverandre. Kvaliteten er overraskende bra. Totalt 330.000 bilder ligger inne i basen.

Husk at selv om bildene er til fri bruk så kan det være restriksjoner knyttet til kredittering. Les mer om betingelsene for bruk av bildene.

Hvordan velge riktige bilder

Gode bilder kan gjøre en sak bedre og mer interessant. Dårlige bilder blir i beste fall ignorert – og tar alt for ofte bort fokus fra det du forsøker å kommunisere.

Bilder er blikkfang og representerer et visuelt fokus slik at leseren fatter interesse. Bruk likevel ikke bilder for enhver pris. Flere undersøkelser viser at vi gjerne overvurderer betydningen av bilder i tekst, spesielt i tilfeller der bildet ikke har noen funksjon utover å være dekorativt.

En hovedregel er altså å tilstrebe å unngå dekor – og strekke seg mot informasjon.

Forskjellen mellom dekor og informasjon er substans. Dekorasjon har i seg selv ingen informasjonsverdi. God informasjonsdesign handler om å forsterke tekstens innhold gjennom bilde og illustrasjon.

Konklusjon: Velg bilder som gir merinformasjon til saken, ikke noe som bare fungerer som pynt.

Eksempel 1:

Eksemplet viser bilde som bare er dekor (epler og pærer) og som ikke gir mening i forhold til tekstens innhold. I tillegg er det vanskelig å se hva bildet faktisk inneholder.

Kontrollspørsmål:

 • Tilfører dette bildet merinformasjon til budskapet i saken? Viser det for eksempel et intervjuobjekt?
 • Synliggjør det tekstens sentrale poeng?

Kunsten å velge riktig bilde

Vi vet litt om hva slags bilder som generelt sett fungerer:

 • bilder som viser menneskelige følelser (for eksempel et stort, ekte smil snarere enn et litt ukomfortabelt “jeg hater å bli tatt bilde av”-foto; eller et alvorlig ansiktuttrykk når budskapet er alvorlig, et cetera)
 • bilder som inneholder kontraster og spenninger

I tillegg vet vi en del om hva som fungerer på nett

 • Ansikter tiltrekker seg brukerens øye
 • Flere ansikter tiltrekker seg enda flere brukere – men det må ikke bli så mange bilder at de ikke synes: ansiktene må være tydelige.

NB! Merk samtidig at vi ikke slavisk skal velge ansikter: da ender vi alt for ofte opp med en parade av ullike ansikt og et stivbent og regelbundet uttrykk på nettsidene. Veksle gjerne med relevante detaljfotos fra situasjonen innholdet i saken beskriver.

Eksempel 2:

Ansikt – med følelser fungerer langt bedre.

Konklusjon: Velg bilder hvor ansikter kommer tydelig frem ansikter som formidler følelser.

Kontrollspørsmål:

 • Formidler disse ansiktene følelser?
 • Formidler de følelsene som reflekterer budskapet i saken?

Skalering/størrelse og beskjæring:

Ofte har vi et utvalg bilder som ikke er alt det vi skulle ønske. Det finnes imidlertid grep for å få dem til å fungere godt på nettet. Og selv fantastiske bilder kan bli bedre ved å enkelt bearbeide dem i et bilderedigeringsprogram.

Tommelfingerregelen er enkel:

 • Fokus på detaljer er riktigere enn oversiktsbilder. Vi har begrenset plass på nettsidene, og vi mister vesentlig informasjon ved å velge et oversiktsbilde fra et lokale, for eksempel, fremfor å velge et usnitt som viser en enkeltgruppe.

Eksempel 3:

Dette bildet fungerer dårlig: det er nesten umulig å se at det dreier seg om Michael Jackson såfremt du ikke leser teksten.

Vi har tre verktøy for å gjøre jobben:

 1. Skalering. Vi skalerer bildet opp eller ned til ønsket størrelse. Utsnittet forblir imidlertid det samme – og det er grunnen til at vi nesten alltid kombinerer dette med punktet under.
 2. Beskjæring. Her velger vi det utsnittet av bildet som kommuniserer budskapet vårt best. På nettet kutter vi ofte bort bakgrunner og fokuserer på detaljer. Det gjenværende spørsmålet da er: hvor stort skal bildet være?
 3. Størrelse. Størrelsen betyr faktisk noe. Studier viser faktisk at lesere foretrekker bilder som er bredere enn 210 pixler – de som er mindre blir oftere ignorert. Det betyr at du faktisk ofte har plass til å få vist frem gode bilder på en skikkelig måte.

Konklusjon: velg et utsnitt som fokuserer på detaljer og har et klart blikkfang, men behold bildet i stort format for maksimal effekt.

Kontrollspørsmål:

 • Mister jeg viktig informasjon når jeg skalerer ned bildet?
 • Forsterker jeg blikkfanget når jeg beskjærer bort bakgrunnen?
 • Kan bildet skaleres eller beskjæres enda bedre slik at brukeren lettere kan se detaljene?
 • Er bildet stort nok? Er bildet for dårlig til å bli brukt i så stor størrelse?

Fuskelapp, konklusjoner:

 • Velg bilder som gir merinformasjon til saken, ikke noe som bare fungerer som pynt.
 • Velg helst bilder hvor ansikter kommer tydelig frem – ansikter som formidler følelser.
 • Velg et utsnitt som fokuserer på detaljer og har et klart blikkfang, men behold bildet i stort format for maksimal effekt.

Sjekkliste for bildevalg:

 • Tilfører dette bildet merinformasjon til budskapet i saken? Viser det for eksempel et intervjuobjekt?
 • Sjekkspørsmål: Synliggjør det tekstens sentrale poeng?
 • Formidler disse ansiktene følelser? Formidler de følelsene som reflekterer budskapet i saken?
 • Mister jeg viktig informasjon når jeg skalerer ned bildet?
 • Forsterker jeg blikkfanget når jeg beskjærer bort bakgrunnen?
 • Kan bildet skaleres eller beskjæres enda bedre slik at brukeren lettere kan se detaljene?
 • Er bildet stort nok? Er bildet for dårlig til å bli brukt i så stor størrelse?

Eyetrack III: Foretrekker store bilder

Eyetracking — Faksimilen viser “hotspots” når øyet skanner bilde.

Er det slik at størrelsen virkelig teller? Amerikanske Poynter Institute har undersøkt i hvilken grad vi merker oss bilder når vi leser nettsider.

Hvor viktig er bilder når vi jobber med webinnhold? Undersøkelser fra renommerte Poynter Institute i deres Eyetracking-undersøkelse i 2000 indikerte at vi foretrekker tekst fremfor bilde når vi leser nettsider. En ny undersøkelse, den såkalte Eyetracking III bekrefter tesen, men sier også noe om hva slags bilder vi foretrekker.

Norske og utenlandske nettsteder varierer gjerne stort i hva slags bilder de viser, hvor mange og hvor store de er. Eyetrack III forteller at størrelsen faktisk er avgjørende for i hvilken grad vi legger merke til og fester blikket
på bilder på artikkelsider og på forsider.

“Størrelsen på bildet ser ut til å være avgjørende for antall bilder som blir lagt merke til av nettbrukere”, konkluderer Poynter som også forteller at det er ansikter som i størst grad tiltrekker brukerne.

Her er noen av hovedkonklusjonene:

 • På både forsider og artikkelsider er størrelsen på bildet avgjørende for hvor mange som legger merke til bilde og tiden de bruker på bildet.
 • Ansikter tiltrekker seg brukerens øye
 • Flere ansikter tiltrekker seg enda flere brukere
 • En minoritet av brukerne klikker på bildene.

På bakgrunn av undersøkelsen gir Poynter følgende tips:

Bruk store bilder
Brukere foretrekker bilder på minimum 210×230 piksler i artikler. Tre bildestørrelser ble testet i undersøkelsen. I tillegg til 210×230 piksler, som ble klassifisert som medium, ble brukerens respons på små bilder på 80×80 piksler og store på 365×240 undersøkt. De små bildene ble nesten fullstendig ignorert. De store ble lagt mest merke til, men differansen mellom de som merket seg medium kontra store bilder var ikke substansiell, konkluderer Poynter.

Foretrekker “snakkende hoder”
Nettbrukere søker blikket mot bilder av mennesker. Det er viktig å bruke bilder der ansiktene er gjenkjennelige. Klare og tydelige bilder av personer er mer tiltrekkende enn bilder der personene er i bakgrunn på bildet. Det kan derfor være fornuftig å beskjære bildet på en slik måte at det er fokus på personer og ansikter. Merk også at bilder av flere skaper enda større nysgjerrighet enn bilde av én person.

Mange klikker på bildet
Det kan være en fordel å gjøre bildet klikkbart slik at det kommer opp en større variant av bildet når du klikker på bildet. Hvis bildet ligger på en forside så lenk opp selve artikkelen. Poynter forteller at en minoritet, men likefullt stor del av brukerne klikket på bildene tiltross for at det ikke var noen indikasjoner på at et klikk ville gi noe resultat.

Fakta om Eyetrack III
Eyetrack-undersøkelser baserer seg på å spore øyets bevegelser på en skjerm. I Eyetrack III ble 46 personer testet i en time på en dummy nettavis satt opp i forskningsøyemed.

Undersøkelser som dette gir verdifull informasjon om hvordan vi leser nyheter på nett. Eyetrack III ble publisert i september 2004 og tar for seg en rekke aspekter ved presentasjon av innhold på nettaviser.
For mer informasjon: Poynter Eyetrack III: Online Images