Digitaløkonomi - ny nasjonal strategi?

Torgeir Micaelsen har nylig sendt et brev til fornyingsminister Heidi Grande Røys og spurt om hennes vurdering av den nasjonale strategien Digital Britain, og om Norges eventuelle behov for et tilsvarende tverrfaglig visjonær digitalt prosjekt.

Men, Torgeir vil gjerne også ha bidrag og vurderinger fra dere.
1. Trenger Norge en ny nasjonal digital strategi?
2. Hvilke problemstillinger bør drøftes i en denne sammenheng?

Rett kommentarer/innspill/ideer til Torgeirs blogg

Vist 1554 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Jeg ble for et par uker siden kontaktet av Arbeiderpartiets informasjonssjef, Sindre Fossum Beyer, med oppfordring til å komme med mine synspunkter. Resultatet publiserte jeg i min egen blogg:

http://www.bekkelund.net/blogg/2009/07/26/trenger-norge-en-samordnet-digital-strategi/

Annonse

Nye bilder