Ti tips for god nettskriving

Vi gir deg ti tips for hvordan du kan skrive bedre for web.

Skriftlig kommunikasjon på internett handler i stor grad om å tilpasse etablerte journalistiske kjøreregler til et nytt medium. Vi gir deg ti tips som gjør deg bedre i stand til å kommunisere skriftlig i nettmediet.

1. Tenk kommunikasjon – ikke reklame

Gode webtekster tar utgangspunkt i brukerens situasjon og behov – ikke dine egne. Tenk diallog og samtale – ikke enveis kommunikasjon. Bruk gjerne personas i skrivearbeidet for å danne deg et inntrykk av målgruppen.

2. Vit hva du vil

Skal du bruke innhold for å selge, informere eller bygge relasjoner? Tenk på innholdet ditt som et virkemiddel for å understøtte virksomhetens strategi. Du skal ha et mål med innholdet du publiserer.

3. Strukturer innholdet

Hvis du har mye informasjon: Bryt opp historien i biter og gruppér de forskjellige historiene i logiske kategorier. Husk: Bare ett poeng i hver historie.

4. Unngå tåkeprat og sjargong

Bruk ord og uttrykk som målgruppen bruker i sin dagligtale – unngå en fagsjargong og et overdrevet teknisk språk såfremt det ikke er god grunn til det. Spør gjerne deg selv hvordan poenget i artikkelen ville blitt kommunisert hvis du ønsket å fortelle det til noen.

5. Skriv kort, men ikke for kort

Skriv kort, men ikke for enhver pris. Nyere undersøkelser tyder på at lange webtekster kan gi bedre salgseffekt enn korte. Skriv med synkende viktighet og sørg for at teksten er lettlest og skannbar.

6. Vær personlig

Skriv tekster som innbyr tillit og nærhet – ikke upersonlig salgspjatt. Gi av deg selv og inviter til dialog. Uttrykk dine særegenheter og del din personlighet med brukeren.

7. Sørg for at teksten er lettlest

Hyppige avsnitt og mellomtitler samt punktlister gjør teksten mer lettlest. Ettersom det er mer slitsomt å lese på skjerm enn på papir må vi legge inn luft og pauser slik at teksten blir skannbar.

8. Skriv forståelige titler

Tittelen er ofte første blikkfang. Det er derfor viktig at tittelen er beskrivende, tydelig og konkret. Unngå kreative titler, som tilsynelatende kan virke morsomme, men som for leseren er uforståelige.

9. Hold til venstre

Husk: De viktigste ordene først i hver setning, den viktigste setningen først i hvert avsnitt og det viktigste avsnittet først i hver artikkel. Vi skriver etter prinsippet om den omvendte pyramide og synkende viktighet.

10. Lag magnetiske lenker

Lag lenker som stimulerer til handling. Handlingsdrivende lenker er din løsning på kundens problem. Det er her forretningsmål møter brukernes behov.

Annonse

Nye bilder