Tenk som en redaksjon

Disiplin er noe mange webredaksjoner mangler. Vi må ikke bare lære å skrive som avisene, vi må lære å tenke som en redaksjon også.

Ti år etter kommersialiseringen av webben er det fortsatt lite fokus på innhold på bekostning av design og teknologi. Manglende kunnskap om redaksjonell drift og en sterkt teknologistyrt utvikling er blant årsakene.

Publisering blir gjerne forstått som noe teknisk som er knyttet til å distribuere informasjon. Det britiske ordet “publishing” er langt mer dekkende og kan best oversettes med kommersiell forståelse og utnyttelse av informasjon. Publisering handler ikke om teknologi, det handler om kommunikasjon.

Lite innhold?
Riktignok er et godt publiseringsverktøy et viktig fundament for å kommunisere, men på ingen måte en garanti for at nettsidene bugner av godt innhold. Hvis du har problemer med å generere innhold på dine nettsider er det sannsynlig at du har redaksjonelt problem – ikke et teknisk problem.

Fortsatt driftes innholdet på norske nettsteder i stor grad av personer med teknisk bakgrunn. Stillingstittelen Content Manager, som i utgangspunktet bør være forbeholdt journalister eller personer som jobber med kommunikasjon/informasjon, er ofte en person med ansvar for innholdssystemet.

Fokus er dermed også først og fremst på det tekniske, og ikke på hvordan sørge for at nettsiden sprudler ut mot brukerne. Dette må endres. Den øverste ansvarlige for websiden bør være en person som har inngående kjennskap til publisering og informasjonsfaget og som i ordets rette forstand fungerer som redaktør.

Manglende rutiner og disiplin
Manglende rutiner for publisering er sannsynligvis et av de største problemene som nettsider sliter med. Vi har alle blitt publisister, men vi aner bare ikke hva vi skal gjøre med det.

Hvis vi trekker analogien fra avisene som daglig pumper ut nyheter til det norske folk så er dette resultat av planlegging, rutiner og vilje til å tenke informasjon. Den redaksjonelle prosessen er institusjonalisert. Det handler ikke om tilgang på et publiseringssystem, men evne til å planlegge dagen, uken og året og sette den prosessen i system.

De fleste selskaper mangler denne tankegangen – først og fremt fordi de selger produkter og tjenester – ikke et redaksjonelt produkt. Likevel er det slik at de fleste selskaper har en egen konstant oppdatert publikasjon – websiden. Kunnskap om redaksjonell drift er dermed en sårt tiltrengt vare blant de nye publisistene.

Som innholdsguruen Gerry McGovern skriver:

Kvalitetspublisering fordrer ferdigheter og disiplin. Dessverre er disiplin noe mange webredaksjoner mangler.

Gode webredaksjoner lager en publiseringsplan – gjerne forankret i en markedsplan – og har faste redaksjonelle møter. De utvikler et kildenett – både internt i bedriften og eksternt – og legger inn alle hendelser i en forfallskalender – slik at ingen viktige hendelser kommer uventet. God planlegging er en forutsetting for å publisere.

Dårlig kvalitet
Alt for mange nettsider lider av dårlig kvalitet på innholdet. Slappe kvalitetsrutiner er en av de mer vanlige syndene. Ettersom vi så raskt kan rette feil så blir vi også svært slepphendte med kvalitetskontroll. Som en tidligere oppdragsgiver fortalte en kollega: “Ettersom det bare er publisering på nettet så er det ikke så nøye med stavekontroll og desking”. Dette er dessverre en utbredt tankegang, som ofte resulterer i pinlige stavefeil og skrøpelig språk på nettsider.

Gode webredaksjoner oppretter en desk som sikrer at ingenting publiseres uten at det sendes til kvalitetssjekk. Til grunn for redaksjonens arbeid ligger en skrivemal som i detalj spesifiserer skrivestil, språk, ordbruk, målgruppe og lenkeprinsipper. Hvis ikke innsendt materiale stemmer overens med skrivemalen sendes artikler tilbake med krav om å rette feil.

En høy publiseringsterskel sikrer at redaksjonene ikke sender ufullstendig materiale til publisering. (Mindre redaksjoner og enslige webredaktører kan bruke en skrivekyndig kollega som sparringpartner.)

Kvalitetsinnhold bidrar til profitt og understøtter merkevaren. Dårlig innhold skader inntjeningen og undergraver merkevaren, sier Gerry McGovern.

- Hvis weblederen ikke forstår disse tingene, så bør de ta en jobb der de kan være profesjonelle.

Mer informasjon:

  • Adaptive Path – Why Content Management Fails
  • Asterisk – "Content Management: A Process, Not a Technology ":http://www.dkeithrobinson.com/asterisk/archive/2003/11/content-management-a-process-not-a-technology
Annonse

Nye bilder